جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه اندیشه

قیمت کل : 21ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه ادد

2 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه ق

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه اندیشه

1 خواب

سن بنا نوساز , دو نبش جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 35ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

1 خواب 43متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 52ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 79ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 97.2ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 86.35ميليون

2 خواب 59متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top