جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 35ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 50ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 50ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 45ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 36ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 45ميليون

53متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در شهرک اندیشه منطقه شهرک صدف

رهن : 45ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top