جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 25ميليون

سن بنا , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 23ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه شهرک مریم

رهن : 10ميليون اجاره : 300تومان

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 14ميليون اجاره : 1.3تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 10ميليون اجاره : 950تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 15ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 25ميليون اجاره : 600تومان

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 20ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top