جستجوی ملک

مغازه جهت رهن,فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 120ميليون رهن : 130ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top