جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 14ميليون اجاره : 1.3تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 90ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 50تومان

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top