جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 10ميليون اجاره : 950تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top