جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 25ميليون اجاره : 600تومان

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top