جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 25ميليون اجاره : 600تومان

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 192ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, نما شیشه رفلکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top