جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 5ميليون اجاره : 450تومان

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 45متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

زیرزمین جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 10ميليون اجاره : 400تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 192ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, نما شیشه رفلکس, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 5ميليون اجاره : 440تومان

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 4ميليون اجاره : 420تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top