جستجوی ملک

زیرزمین جهت اجاره,رهن,فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 1.68ميليون رهن : 60ميليون اجاره : 1.5ميليون

240متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top