جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شهرک اندیشه منطقه فاز یک

قیمت کل : 112.5ميليون رهن : 7ميليون اجاره : 200تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top