جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در ساری منطقه ãäØÞå 1

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب

سن بنا , شرقی غربی دو کله, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه معلم

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه یک

1 خواب

سن بنا نوساز , رقی غربی دو کله, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top