جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در ساری منطقه ãäØÞå 1

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب

سن بنا , شرقی غربی دو کله, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top