جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 6

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 6

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, نما سرامیک, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 7

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 6

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 6

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 7

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما رومی, سند 3 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 6

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 6

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, غربی, نما سنگ, سند 6دانگ وقفي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 7

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 6

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top