جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, 2کله شرقی غربی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 645ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, 2کله شمالی جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 625ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شرقی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 628ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ وقفي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 600ميليون

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, غربی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, شمالی, نما کامبوزیت, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top