جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 5

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, 2نبش, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 5

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شرقی, نما سفال, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 5

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, 2نبش, نما سنگ, سند 6دانگ وقفي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 5

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, نما سفال, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 5

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شمالی, سند 3 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ وقفي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 5

2 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, 2نبش, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top