جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

2 خواب 7 متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند وكالت وقولنامه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, نما سفال, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, 2کله شمالی جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 4

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

1 خواب 4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سفال, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

2 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی, نما سفال, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر, سند وكالت وقولنامه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top