جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 3

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 3

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, غربی, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 3

1 خواب 4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, 2نبش, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 3

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سرامیک, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 3

2 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 3

1 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 3

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 3

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 3

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 3

1 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سرامیک, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top