جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پیلوت, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 2

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

1 خواب 4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

1 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شرقی, نما سیمان سفید, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 2

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

1 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, نما سکوریت, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در سبزوار منطقه اباری

قیمت کل : 2

سن بنا , شمالی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top