جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی, نما سیمان سفید, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, 2نبش, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 3

2 خواب 1 متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, 2کله شمالی جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

سن بنا , غربی, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, 2کله شمالی جنوبی, نما سیمان سفید, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top