جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 6

3 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

4 خواب 1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه اول, شمالی, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1

کاربری تجاری, سن بنا , غربی, نما سکوریت, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

5 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

کاربری تجاری, سن بنا , سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, نما سکوریت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 2

کاربری تجاری, سن بنا , 2نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top