جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 4 رهن : 1 اجاره : 1

3 متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top