جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در رشت منطقه رشت

قیمت کل : 0.0345تومان

1 خواب

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در رشت منطقه رشت

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در رشت منطقه رشت

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در رشت منطقه لشت نشا

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , نما سنگ وسوفال, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در رشت منطقه خشکبیجار

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در رشت منطقه خشکبیجار

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در رشت منطقه لشت نشا

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند ؟, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در رشت منطقه لشت نشا

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط, نما ندارد, سند ؟, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در رشت منطقه خشکبیجار

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top