جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در رشت منطقه خشکبیجار

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top