جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در رشت منطقه رشت

قیمت کل : 0.0345تومان

1 خواب

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در رشت منطقه رشت

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در رشت منطقه رشت

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در رشت منطقه یخسازی

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در رشت منطقه پاسکیاب

قیمت کل : 185ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در رشت منطقه معلم

قیمت کل : 25ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top