جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در پرند

قیمت کل : 70ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در پرند

قیمت کل : 0.007تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در پرند

قیمت کل : 7ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top