جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در پرند

رهن : 13ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 6طبقه, شرقی غربی دو کله, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در پرند

83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دو نبش جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در پرند منطقه کوزه 6

قیمت کل : 43.6ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در پرند منطقه کوزه 6

قیمت کل : 43.6ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در پرند منطقه کوزه 6

قیمت کل : 43.6ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در پرند منطقه فاز5- کوزو

قیمت کل : 95ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در پرند

قیمت کل : 70ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در پرند

قیمت کل : 0.007تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در پرند

قیمت کل : 7ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در پرند

قیمت کل : 10ميليون رهن : 2.5ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top