جستجوی ملک

زمین جهت فروش در نوشهر منطقه هلستان

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی غربی, سند شورايي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه مدرس

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه درزیکلا

قیمت کل : 2.5ميليارد

4 خواب 247متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, شرقی غربی, نما سیمان سفید, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه درزیکلا

قیمت کل : 2.5ميليارد

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه بندپی

قیمت کل : 2.3ميليارد

4 خواب 208متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, غربی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه علی اباد عسگر خان

قیمت کل : 4ميليارد

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در نوشهر

رهن : 500ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه تریبلکس, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه قدرتی

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , شرقی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه قدرتی

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه مزگاه

قیمت کل : 10ميليارد

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه کل ویلا, غربی, نما سنگ, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top