جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه هواشناسی

قیمت کل : 8

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه همافران

قیمت کل : 8

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, شرقی غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نوشهر منطقه بلوار کریمی

قیمت کل : 8

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نوشهر منطقه شکارگاه

قیمت کل : 8

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شورايي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نوشهر منطقه بلوار کریمی

قیمت کل : 8

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شورايي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نوشهر منطقه کورکورسر

قیمت کل : 8

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شورايي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نوشهر منطقه نیرنگ

قیمت کل : 8

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نوشهر منطقه همافران

قیمت کل : 8

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در نوشهر منطقه علی آباد میر

قیمت کل : 8

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه بخشی

قیمت کل : 8

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, دو نبش جنوبی شرقی, نما سنگ, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top