جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نوشهر منطقه کجور

قیمت کل : 5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه شمع ساحل 7

قیمت کل : 8ميليارد

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه همافران / بلوار خیریان

قیمت کل : 3.5ميليارد

5 خواب 430متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, نما سیمان سفید, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه دریاسر

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 255متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, نما سیمان سفید, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه بعد کوی افشین

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 295متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شرقی غربی دو کله, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه بلوار کریمی

قیمت کل : 3.2ميليارد

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در نوشهر منطقه متل قو

قیمت کل : 4.65ميليارد

2 خواب 139متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نوشهر منطقه مدرس

قیمت کل : 3.5ميليارد

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در نوشهر منطقه دهنو

قیمت کل : 2.737ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top