جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه بندپی

قیمت کل : 1

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه دوبلکس, شرقی غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نوشهر منطقه لتینگان

قیمت کل : 1

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه درزیکلا

قیمت کل : 1

1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل ویلا, جنوبی, نما ترکیبی, ...

جزئیات ملک

خانه شهری جهت فروش در نوشهر منطقه بهارستان

قیمت کل : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, شرقی, نما سیمان سفید, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در نوشهر منطقه بلوار کریمی

قیمت کل : 1 رهن : 1

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه دهخدا

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, دو نبش شمالی غربی, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه همافران

قیمت کل : 1

1 خواب 8 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه دوم, شرقی غربی, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه هواشناسی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نوشهر منطقه بلوار کریمی

قیمت کل : 1

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top