جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه بلوار کریمی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شرقی غربی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه بلوار امام رضا

قیمت کل : 1.012ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی, نما ترکیبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه فردوسی

قیمت کل : 1.02ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, نما سنگ, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه بلوار امام رضا

قیمت کل : 1.035ميليارد

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه بلوار خیریان

قیمت کل : 1.137ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی غربی, نما ترکیبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه شهری جهت فروش در نوشهر منطقه بلوار کریمی

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه دوبلکس, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نوشهر منطقه دهنو

قیمت کل : 1.05ميليارد

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی غربی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نوشهر منطقه خیرود

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نوشهر منطقه انارور

قیمت کل : 1.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه چلندر

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top