جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نوشهر منطقه پول / کجور

قیمت کل : 150ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top