جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه بهارستان

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه دوبلکس, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه علی اباد عسگر خان

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ وآجر, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه بلوار کریمی

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش,معاوضه در نوشهر منطقه حمزه ده

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه چلندر

قیمت کل : 6ميليارد

5 خواب 670متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه شوفسکاج

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه درزیکلا

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, غربی, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه بهرام

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 3000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سیمان سفید, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه افشین

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه تریبلکس, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه شمع جاران

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه تریبلکس, شرقی, نما رومی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top