جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه گردکل

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, شرقی, نما سیمان سفید, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه گردکل

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, نما سیمان سفید, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه درزیکلا

قیمت کل : 1.7ميليارد

5 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه خ کشاورز

قیمت کل : 850ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه امیرود

قیمت کل : 1.4ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه توسکا توک

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه شمع ساحل 7

قیمت کل : 1.3ميليارد

3 خواب 440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت پیش فروش در نوشهر منطقه مدرس 10

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 275متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه شمع ساحل 7

قیمت کل : 8ميليارد

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نوشهر منطقه ملکار / حمزه ده

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top