جستجوی ملک

ویلا باغ جهت فروش در نور منطقه عباسا

قیمت کل : 4ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت اجاره,رهن,فروش در نور منطقه رستمرود

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 3.825ميليارد

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 3.825ميليارد

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه آپادانا

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب

سن بنا , سند تك برگ شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه اهودشت

قیمت کل : 140ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه شهرک آپادانا

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه جنگل ساحلی

قیمت کل : 1.35ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top