جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش در نور منطقه ایزدشهر

قیمت کل : 12.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نور منطقه ایزدشهر

قیمت کل : 14.4ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ساحلی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در نور منطقه عباسا

قیمت کل : 10ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 10.48ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ساحلی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 11.6ميليارد

150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , ساحلی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 12.88ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه ایزدشهر

قیمت کل : 11.9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ساحلی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه سرخرود

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه خضرتیره

قیمت کل : 38ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 16ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ساحلی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top