جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه چمستان

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه بهدشت

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 1.52ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 1.65ميليارد

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 1.75ميليارد

86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top