جستجوی ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در نور منطقه چمستان

قیمت کل : 1.6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top