جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه چمستان

قیمت کل : 300ميليون

170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه چمستان

قیمت کل : 12ميليون

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در نور

قیمت کل : 12ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما رومی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه کردآباد

قیمت کل : 290ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه کردآباد

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه چمستان

3 خواب

سن بنا نوساز , سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در نور

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در نور منطقه چمستان

قیمت کل : 300ميليون

200متر متر مربع

سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top