جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 140ميليون اجاره : 140ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه عباسا

قیمت کل : 2.5ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه نیم‌دوبلکس, سند ندارد, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه چمستان

قیمت کل : 4.6ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت فروش در نور منطقه عباسا

قیمت کل : 4ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 150ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت اجاره,رهن در نور منطقه ایزدشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه عباسا

قیمت کل : 1.9ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شورايي, ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت اجاره,رهن,فروش در نور منطقه رستمرود

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه عباسا

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه نیم‌دوبلکس, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور منطقه نور

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه نیم‌دوبلکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top