جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در نور منطقه ایزدشهر خشت سر

قیمت کل : 176ميليون

80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نور

قیمت کل : 302ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در نور منطقه رستمرود

قیمت کل : 380ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, نما رومی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top