جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 200ميليون اجاره : 12ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در نور منطقه ایزدشهر

رهن : 200ميليون اجاره : 16ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه ویلائی, ساحلی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 200ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در نور منطقه سرخرود

رهن : 200ميليون اجاره : 13ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ساحلی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 250ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top