جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 300ميليون اجاره : 25ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه ویلائی, شهرکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 300ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 700ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نور منطقه ایزدشهر

رهن : 800ميليون

3 خواب 177متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ساحلی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه ویلائی, ساحلی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 200ميليون اجاره : 12ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در نور منطقه ایزدشهر

رهن : 470ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه نیم‌دوبلکس, شهرکی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در نور منطقه ایزدشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه نیم‌دوبلکس, شهرکی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در نور منطقه ایزدشهر

رهن : 2.5ميليارد

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, ساحلی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در نور منطقه عباسا

قیمت کل : 10ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top