جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 140ميليون اجاره : 140ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نور منطقه ایزدشهر

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 300ميليون اجاره : کارشناسي

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نور منطقه خشت سر

رهن : 65ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 140ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 150ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت اجاره,رهن در نور منطقه ایزدشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در نور منطقه نور

رهن : 100ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

ویلا باغ جهت اجاره,رهن,فروش در نور منطقه رستمرود

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در نور منطقه ایزدشهر

رهن : 800ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , ساحلی, نما رومی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top