جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 300ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در نور منطقه نور

رهن : 150ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در نور منطقه خشت سر

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top