جستجوی ملک

خانه جهت معاوضه در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 3.5ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.3ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه معلم

رهن : 17ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,مشارکت در ساخت در مشهد منطقه فرهنگ

رهن : 30ميليون اجاره : 3.4ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شمالی, نما رومی وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه آموزگار

قیمت کل : 720ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 600ميليون رهن : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه پیروزی

رهن : 200ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, مجتمع, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 3ميليارد رهن : 110ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه مهران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top