جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه آموزگار

رهن : 180ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, غربی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه مهران

قیمت کل : 1.34ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه بازسازی شده, دوممر شمالی جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 1.25ميليارد

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ مسکونی, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه فرهنگ

رهن : 80ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 930ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.2ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, دوممر شمالی جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, دوممر شمالی جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top