جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 120ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 2.7ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت مسکونی, شمالی, نما سنگ, سند سه دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 3.5ميليارد

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه آموزگار

رهن : 15ميليون اجاره : 1.7تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 3.5ميليارد

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, شمالی, سند آستانه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,پیش فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 5.2ميليارد رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, نما سه سانت, سند سه دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ مسکونی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.1ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top