جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه استقلال

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در مشهد منطقه استقلال

قیمت کل : 2.6ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه مهران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه معلم

رهن : 5ميليون اجاره : 750تومان

1 خواب 20متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه آموزگار

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه فرهنگ

رهن : 78ميليون اجاره : 500ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند 6دانگ دفترچه اي ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

1 خواب 130متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه فرهنگ

رهن : 5ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, نما سه سانت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top