جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 930ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 5.4ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, دونبش جنوبی شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.3ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ مسکونی, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, دونبش شمالی شرقی, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت معاوضه در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, دوممر شمالی جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 2.17ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, جنوبی, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ مسکونی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 3.3ميليارد

165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, دونبش جنوبی غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 2.72ميليارد رهن : 1ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top