جستجوی ملک

خانه جهت معاوضه در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 3.5ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 870ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ مسکونی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 4ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 7.5ميليارد

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ مسکونی, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 590ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, جنوبی, سند شش دانگ آستانه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 575ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 630ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 2.42ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سه سانت, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top