جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه معلم

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه مهران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه آموزگار

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد

رهن : 1ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه 12

1 خواب

سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه مهران

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 25ميليون اجاره : 1.25ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 1.9ميليارد

3 خواب 164متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه استقلال

قیمت کل : 2.3ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه فرهنگ

قیمت کل : 670ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top