جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 7 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, دوممر شمالی جنوبی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه معلم

رهن : 5 اجاره : 1

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه فرهنگ

رهن : 1 اجاره : 1

6 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه مهران

رهن : 3 اجاره : 9

2 خواب 8 متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top