جستجوی ملک

زمین جهت فروش,معاوضه,مشارکت در ساخت در محمودآباد منطقه عزت آباد

قیمت کل : 81ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top