جستجوی ملک

خانه جهت فروش در محمودآباد منطقه جاده آمل

قیمت کل : 250ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, سه نبش, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در محمودآباد منطقه جاده آمل

قیمت کل : 260ميليون

سن بنا نوساز , جنوبی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top