جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در محمودآباد منطقه کلوده

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در محمودآباد

قیمت کل : 95ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پیلوت, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در محمودآباد

قیمت کل : 95ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پیلوت, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,معاوضه در محمودآباد

قیمت کل : 0.006تومان

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در محمودآباد

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما سیمان سفید, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در محمودآباد منطقه محمود آباد آمل

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در محمودآباد

قیمت کل : 230ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top