جستجوی ملک

خانه جهت فروش در محمودآباد منطقه جاده آمل

قیمت کل : 250ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, سه نبش, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در محمودآباد منطقه جاده آمل

قیمت کل : 65ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما گرانیت, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در محمودآباد منطقه جاده آمل

قیمت کل : 65ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما گرانیت, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top